ANBI

 

Algemene gegevens
Stichting “De Bloesemhoff”
Statuten
KvK: 53089448
RSIN: 8507 41 828
Bankrekeningnummer: NL43 RABO 0143 6252 41

Contactgegevens
Mevrouw C.J.A. Schouten-Kraaij (Secretaris)
Vierspan 8, 4286 GN Almkerk
06-12904845
info@bloesemhoff.nl

Stichting “De Bloesemhoff”
De Bloesemhoff is een woonvoorziening voor een groep van zestien (jong)volwassenen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Voor de zorg binnen de woonvoorziening heeft Stichting “De Bloesemhoff” een overeenkomst met zorgaanbieder Prisma.

Stichting “De Bloesemhoff” heeft als doel:

 • Het verwerven van voldoende en kwalitatieve zorg voor haar bewoners.
 • Het bevorderen, realiseren, in standhouden en exploiteren van een zelfstandige woonvoorziening ten behoeve van mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.
 • Ten behoeven van het algemene welzijn het verrichten van alle verdere handelingen in de ruimste zin van het woord welke verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Stichting “De Bloesemhoff” wil deze doelen bereiken door:

 • Toezien dat de zorg wordt verleend zoals vastgelegd in de zorgvisie en in de afzonderlijke zorgplannen van de bewoners;
 • Het selecteren van de zorgaanbieder die werkt conform de visie van Stichting “De Bloesemhoff”;
 • Samen met de zorgaanbieder afspraken maken over de zorgverlening;
 • Het aangaan van overeenkomsten voor de instandhouding en exploitatie van de woonvoorziening;
 • Het verlenen van materiële steun en het werven van fondsen voor de woonvoorziening;
 • Het bemiddelen in huurcontracten;
 • Samen met de zorgaanbieder het selecteren van toekomstige bewoners en personeel.

Daarnaast zal de stichting participatie van de doelgroep binnen de samenleving stimuleren. Waar mogelijk zal sociale stijging worden bevorderd.

Het beleidsplan kunt u hier vinden: beleidsplan.

Bestuur en organisatie
Het bestuur van Stichting “De Bloesemhoff” bestaat uit vijf personen, namelijk:

 • Mevrouw J.C. Ermstrang-de Ruiter – Voorzitter
 • De heer C. Swart - Penningmeester
 • Mevrouw C.J.A. Schouten-Kraaij – Secretaris
 • De heer A.J.A. Smits
 • De heer G.J. den Otter

Alle bestuursleden bieden hun diensten conform de statuten vrijwilliger aan zonder vergoeding.

De stichting wordt in het werk ondersteund door een aantal commissies, waaronder: sponsor-, facilitaire- en zorgcommissie. Deze commissies worden in overleg met ouders/wettelijk vertegenwoordigers samengesteld. Dit biedt hun de mogelijkheid mede uitvoering te geven aan de gewenste regie.

De stichting heeft minimaal zes keer per jaar overleg met de ouders/wettelijk vertegenwoordigers, over de algemene lijnen van beleid en de toekomst. De Bloesemhoff kent een bewonersvergadering die zes keer per jaar wordt gehouden en waarin de bewoners op hun manier en niveau inspraak hebben op wat er in en om de woonvoorziening en voor de bewoners wordt georganiseerd.

Financiën
De financiële jaarverslagen kunt u hier inzien: financiële jaarverslagen.