Stichting "De Bloesemhoff"

Stichting "De Bloesemhoff" zet zich in voor het realiseren, instandhouden en exploiteren van een zelfstandige woonvoorziening voor jong volwassenen met een beperking.
Deze woonvoorziening zal gebouwd gaan op de oude locatie van de Notenhoff in Andel.
In totaal zullen er 16 appartementen komen in het gebouw. De start van de bouw is medio juni 2019. Oplevering vooralsnog 2-3 de kwartaal 2020. Start wonen vooralsnog oktober 2020.
Begin 2019 is de definitieve GO gegeven door Woonlinie! 
Eindelijk na vele jaren van onderhandeling gaat het woon-zorgcomplex met 16 appartementen gerealiseerd worden
prisma zal de zorg gaan leveren.

ANBI

Wij hebben de ANBI status