Stichting "De Bloesemhoff"

Van harte welkom op onze website! De Bloesemhoff is een woonvoorziening in Andel voor 16 jongvolwassenen met een verstandelijke beperking. In februari 2021 zal de oplevering zijn van dit nieuwe gebouw. Vanuit de ouders is dit wooninitiatief opgezet. Stichting Prisma zal de 24-uurs zorg verlenen.

Zelfstandig en toch beschermd wonen:
Een warm thuis waarin ieder nog verder tot bloei komt.

 

 

ANBI

Wij hebben de ANBI status