Financieel verslag jaar 2018 Stichting De Bloesemhoff  
         
              via bank Stg. de bloesemhoff
datum omschrijving   inkomsten uitgaven
         
beginsaldo 01-01-2018 € 210.68    
jan bankkosten     € 9.95
februari bankkosten     € 9.95
maart bankkosten     € 9.95
21-Mar-18 huur vergaderruimte     € 80.00
april bankkosten     € 9.95
mei bankkosten     € 9.94
juni bankkosten     € 9.94
juli bankkosten     € 9.94
augustus bankkosten     € 9.95
september bankkosten     € 9.95
oktober bankkosten     € 9.95
november bankkosten     € 9.95
december bankkosten     € 9.95
      € 0.00 € 199.37
eindsaldo 31-12-2018 € 11.31